COACHING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 rólunk

vissza

Az információs társadalomban nagy jelentőséggel bír az a felismerés, hogy nemcsak a krízisben lévő embereknek van szükségük tanácsokra, hanem azoknak is, akik szeretnének többet kihozni magukból, sikeresebbek, elégedettebbek kívánnak lenni az élet bármely területén.  

 

 

Egy rendszer (család, párkapcsolatban élők, szinglik és bármilyen szervezet) változatlanságát, paradox módon, gyakran a benne végbemenő változások idézik elő. Ugyanakkor a változások elmaradása miatt az adott szerveződés összeomolhat, azaz, a benne cselekvő ágensek akaratával szöges ellentétben, megváltozhat.

 

Az állandóságra való törekvés tehát gyakorta a változás legfőbb motorjává válik. És fordítva is igaz: a rendszeren belüli változtatásokra irányuló szándékok viszont az adott szisztéma változatlanságának, rugalmatlanságának legfőbb okai lehetnek. A konzultáció során célunk ezeknek a (gyakran a rendszer résztvevői számára is rejtett) folyamatoknak a feltárása, és az Ön szándékával valóban megegyező változások elősegítése. Nem a problémákat előidéző indítékokat próbáljuk feltárni, hanem a szisztéma működéséből adódó anomáliák megszüntetésére vállalkozunk  ("itt és most"), egy olyan új fogalmi keret létrehozására révén, amely lehetővé teszi a rendszerből való kilépés katartikus élményének átélését: az attitűdváltást.

 

 

Mikor vehető igénybe a coaching?

Ha életvezetési tanácsokra (Life Coaching) van szükségünk, amikor egy adott életszituációban elakadunk, és tovább szeretnénk lépni, amikor inspirációra van szükségünk, amikor problémánk adódik egy helyzettel, egy másik emberrel, vagy ha vezetőként a vezetői munkában "beszélgetőtársra" (Business Coaching) vágyunk. 

 

Kinek segíthetünk?

Életvezetési nehézséggel küzdőknek, párkapcsolatot kezdőknek, újrakezdőknek, szingliknek, kisgyermekes szülőknek, tanulási, vagy kommunikációs problémáikat megoldani akaróknak, válófélben lévőknek.

 

A problémákra modulokban keressük a válaszokat.

Főbb lépései

 • problémafeltárás személyes megbeszélés, mediáció, coaching tesztekkel, gyakorlatokkal az egyéni és páros konzultációkon,

 • kríziskezelés a probléma kanalizálása, élethelyzet stabilizálása, a problémamegoldás feltételeinek megteremtése,

 • új ontológia felépítése, stratégiaalkotás a kívánt eredmény eléréséhez,

 • tréning a tesztidőszak ellenőrzése, az elért sikerek felismerése és elismerése, a helyes viselkedésmintázatok elsajátítása,

 • készségfejlesztés további problémák megoldhatóságára.

 

Vezető szakembereink dolgozták ki a "Válási krízis-kezelési stratégiát- Massachusetts-módszer":

párkapcsolatok megóvása, párkapcsolatok gazdagítása, válás előtti, alatti állapotok kezelése, utánkövetés.

 

Tapasztalataink szerint az egyéni és párkapcsolati nehézségek igen jelentős része a coaching eszköztárával,  mediációs és új terápiás módszerek együttesével, azok speciális kombinációjaként oldható meg.

Meggyőződésünk, hogy a kapcsolati válságok kezelése különféle szakterületek képviselőinek együttműködését igényli. Ezért úgy alakítottuk ki a szakmai közösségünket, hogy többfajta tudásterület művelője adja össze ismereteit: elmefilozófus, pszichológus, mester-coach, akkreditált igazságügyi mediátor (mester-mediátor), jogász.

 

 

Miben segítünk coachként, hogyan támogat a coach?

 • Személyes tanácsadással

A beszélgetéseink során Ön határozza meg, miben kér segítséget.

 

Ajánlásunk-

 

·   1. alkalom

 • Helyzet- és állapotfelmérés, a megoldandó problémák kijelölése, az eddigi megoldáskísérletek feltérképezése (ez a te beszámolód)

 • Tesztek

 • Konzultációs időpontok rögzítése.

·   2. alkalom

 • Tesztek értékelése, ontológia feltárása.

 • Mentalizáció: önismeret, önfejlődés. Személyiségvonások, értékek, normák, erősítő és gátló heurisztikák megismerése,

 • Reziliencia fejlesztése, az alkalmazkodás művészetének elsajátítása.

·   3. alkalom

 • Alternatív jövőképek kialakítása, az eddigi életstratégia átformázása,

 • Kitörés a téves heurisztikákból.

·   4. alkalom

 • Helyes döntések kialakítása (kétértelmű, vagy homályos, illetve krízishelyzetekben),

 • Hatékony válságkezelés, konfliktusmegoldás a megjelölt problémára.

·   5. alkalom

 • Az eddig elért eredmények értékelése, a bekövetkezett változások finomítása, igazítása,

 • A konzultáció folytatásának egyeztetése.

Copyright © Dr. Kollár Coaching és Mediáció -All rights reserved

 

 

Kulcsszavak:  coach, coachok, coacing, ontológiai coaching, ontological coaching, life coaching, business coaching, hr coaching, coach képzés, mentális wellness, tanácsadás, mediátor,  mediátorok,  mediáció,  mediátor  képzés,  pszichológus,  pszichológusok,  pszichoterapeuta,  terapeuta,  közgazdász,  jogász,  válás,

válási krízis kezelés, egyéni mediácó, kamasz-szülő mediáció, párkapcsolati és családi mediáció, tanácsadás, terápia (párterápia, családterápia, konzultáció.